Пытаннi другога тура віктарыны «Мая Скарыніяна»

Да ведама грамадзян

1. Вядома, што ў Вiльнi Скарына друкаваў свае кнiгi ў доме Якуба Бабiча. А хто быў гаспадар дома па родзе заняткаў?

 • Пробашчам касцёла
 • Кашталянам
 • Бурмiстрам
 • Ваяводам

2. У якой навучальнай установе змешчана гэта фрэска з выявай Францыска Скарыны?

 • У Кракаўскiм унiверсiтэце
 • У Падуанскiм унiверсiтэце
 • У Пражскiм унiверсiтэце
 • У Вiленскiм унiверсiтэце

3. Хто з беларускiх дзеячаў у 20-х гадах ХХ стагоддзя напiсаў пра Скарыну наступнае: «Ваганне памiж Захадам i Усходам i шчырая няпрыхiльнасць нi да аднаго, нi да другога з’яўляецца асноўнаю адзнакаю гiсторыi беларускага народу. Прыклад Скарыны, аб якiм да гэтай пары няведама, хто ён быў такi, цi каталiк, цi праваслаўны, i пэўна, што i той i другi разам, адбiвае гэтае з’явiшча беларускага духу ў iндывiдуальнасьцi, ў душы нашага першага iнтэлiгэнта».

 • Iгнат Абдзiраловiч
 • Усевалад Iгнатоўскi
 • Уладзiмiр Пiчэта
 • Язэп Воўк-Левановiч

4. Праз 350 гадоў пасля выдання, у 1867 годзе, пражскi «Псалтыр» Скарыны быў
куплены рускiм аматарам старадрукаў Хлудавым, i гэта дало падставу рускiм навукоўцам паглядзець на асобу Скарыны i яго дзейнасць з новай цiкавасцю. А дзе купiў Хлудаў такую рэдкую кнiгу?

 • У мешчанiна з Полацка
 • На Нiжагародскiм кiрмашы
 • У селянiна пад Вiльняй
 • На кнiжным развале ў Маскве

5. Адзiн з томiкаў Скарынавых кнiг, якiя захоўваюцца ў Нацыянальнай бiблiятэцы Беларусi, асаблiва цiкавы — адразу некалькi выданняў першадрукара сплецены ў адзiн пераплёт. Што гэта за выданне?

 • Пяцiкнiжжа Майсеева
 • Кнiгi прарокаў
 • Чацвераевангелле
 • Кнiга Царстваў

6. У якiм годзе ў Беларусi шырока адзначалi 400-годдзе беларускага кнiгадрукавання?

 • У 1922
 • У 1917
 • У 1925
 • У 1927

7. У якiм беларускiм горадзе вышэйшая навучальная ўстанова носiць iмя Францыска Скарыны?

 • У Полацку
 • У Гомелi
 • У Гродне
 • У Баранавiчах

8. На якой плошчы ў Полацку стаiць помнiк Францыску Скарыну?

 • Цэнтральнай
 • Карла Маркса
 • Ленiна
 • Францыска Скарыны

9. А дзе стаiць гэты помнiк?

 • У Празе
 • У Полацку
 • У Вiльнi
 • У Мiнску

10. Пытанне ад Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi.

Калi i дзе ўзнiкла другая пасля Скарынавай друкарня ў Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм?

Адказы на пытаннi другога тура прымаюцца да 22 лiпеня ўключна. Дасылайце iх на паштовы адрас рэдакцыi з пазнакай «Скарынiяна» або на е-mаil skаrуnа@zviаzdа.bу.

ЗвяздаТеги:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *